advices-successmore

หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี หางานชลบุรี  สมัครงานชลบุรี  หางานในชลบุรี  หางานจังหวัดชลบุรี

      ♦ แนะนำ  ธุรกิจที่จะทำให้คุณมีความยั่งยื่นและมั่นคงในชีวิต  พลาดไม่ได้ 

   ธุรกิจชาวชลบุรี หางานชลบุรีสมัครงานชลบุรี, หางานในชลบุรี , หางานจังหวัดชลบุรี  ให้มองเห็นโอกาศทางธุรกิจใหม่ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนที่ไม่เคยประสพความ สำเร็จในการทำธุรกิจเลย ให้มีโอกาศสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับคน หางานชลบุรี, สมัครงานชลบุรี ที่ยังมุ่งมั่่นหางานประจำ ให้มองเห็นธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้น ทำให้พวกเราไม่จำเป็นต้อง เป็นลูกจ้างตลอดชีวิต !!! 

Successmore- being 2

เปิดตัวที่พัทยากลาง  สิงหาคม 2557

ธุรกิจบริษัท Successmore  Being

โอกาสทางธุรกิจใหม่มาแรงที่ดี   สร้างฝันที่เป็นจริง   สำหรับคนชลบุรี  ,หางานชลบุรี, สมัครงานชลบุรี ,หางานในชลบุรี ,หางานจังหวัดชลบุรี ที่จะสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ โดยไม่ต้อง เป็นลูกจ้างประจำ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ไม่ไปทำงานก็มีรายได้ ธุรกิจนี้   คนที่…หางานชลบุรี, สมัครงานชลบุรี ต้องพลาดไม่ได้

พันธ์มิตรหางานชลบุรี

Phytovy--promote-3 

พันธ์มิตร หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี

       คนที่ทำงาน คนที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว    ไม่ว่าธุรกิจเครือข่ายอื่นๆก็ตาม สำหรับชาวชลบุรี ควรจะหาธุรกิจ ควรจะมองหาพันธ์มิตรที่แท้จริง    และสร้างพันธ์มิตรที่มั่นคงร่วมกันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจของท่านเอง สำหรับชาวชลบุรี ที่ต้องการทำธุรกิจ และสำหรับคนที่หางาน ,หางานชลบุรี, สมัครงานชลบุรี ,หางานในชลบุรี ,หางานจังหวัดชลบุรี  ก็ควรมองหาการลง ทุนทางธุรกิจ สร้างพันธ์มิตร และเป็นธุรกิจที่เป็นตัวจริง มีโอกาศทางธุรกิจสูง

     สำหรับคนชลบุรี ต่อไปนี้ไปนี้  จะขอแนะนำธุรกิจให้ได้รู้จัก ให้ คนหางานชลบุรี หรือกำลัง สมัครงานชลบุรี   ไ้ด้มีโอกาศเปลี่ยนความคิดที่จะไม่ยากเป็นลูกจ้าง   มาเป็ีนเจ้าของธุรกิจเองได้้ อย่างแน่นนอน ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณมีความสูขก่อนเกษียณอายุ นั้นคือ ธุรกิจ หนึ่งเดียวใน ประเทศไทยขณะนี้ คือ ที่มีคนไทยให้ความสนใจมากที่สุด ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

                                            ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ธุรกิจ

                                                                          หางานชลบุรี  , สมัครงานชลบุรี  

          ธุรกิจ ที่จะพูดต่อไปนี้คือ ธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับคุณ  

           เป็นธุรกิจที่ได้รับการตอบรับสูง  ด้วยหลักการบริหารของคนไทย คือ นพ.สิทธิ์วีร์  เกียรติชวนันต์  (เป็นผู้ก่อตั้ง)  ศึกษาและทำธุรกิจนี้มา 16  ปี มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี

Successmore เป็นธุรกิจที่ประสพความสำเร็จมากในปี 2556 ที่ผ่านมา  มีผลตอบรับสูงมากจากแรงบันดาลใจที่ประธานผู้บริหารก่อตั้ง บ. Successsmore  ต้องการทำให้ธุรกิจนี้ เติมโตได้อย่างมั่นคง และสร้างตัวตนที่แท้จริงในธุรกิจนี้  

     Successmore..มิติใหม่ของเครือข่ายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ                                       เปลี่ยนรายจ่ายประจำให้เป็นรายได้หลักแสน

 Phytovy--promote-3

 รูปแบบของธุรกิจ ซึ่งเป็นนวัตกรรมมิติใหม่ของธุรกิจโทรศัทพ์ เริ่มต้นจากการได้รับผลตอบ จากการเติมเงินมือถือ และต่อไปก็จะมีการชำระค่าบริการต่างๆ ที่จะสร้างความสะดวกให้เราเอง โดยที่เราไม่เดินทางไปเติมเงินตามตู้เติมเงินโทรศัพท์ ,ซื้อตัวเติมเงิน ,เติมเงินตามเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการชำระบริการต่างๆ ทำให้มีความสะดวกสบาย และมีรายได้อีกด้วย

การสร้างรายได้จากการเติมเงินมือถือและการชำระค่าบริการนั้น ธุรกิจนี้จะมีแผนการตลาด ที่ดีในการขยายแฟรนไชส์ สร้างองค์กรทำให้มีรายได้อย่างยั่นยืนได้ในอนาคต ผมมองว่าธุรกิจนี้ ตัวนี้ทำใ้ห้่ชาวชลบุรี หางานชลบุรี ,สมัครงานชลบุรี หรือที่กำลังหางานในชลบุรี ,   หางานจังหวัดชลบุรี ได้มีทำเคาน์เตอร์เซอร์ทำงานได้ อย่างแน่่นนอน

 

        ธุรกิจนี้…จะทำให้ชาวชลบุรี    หางานชลบุรี,   สมัครงานชลบุรี ,    หางานในชลบุรี , หางานจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาศสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง สร้างความฝันได้อย่างแท้จริง และยังทำ ให้ีชีวิตเรามีความอิสระในการทำงา

 

ดูข้อมูลและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ที่ http://www.jobthaiguide.com สอบถามที่ศูนย์ GP Center ติดต่อ 081-5896168

             Success--promote-1